Η απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα δεν είναι εφικτό να δωθεί αν δεν έχει προηγηθεί μια συζήτηση με τις ανάγκες και το υλικό που υπάρχει διαθέσιμο για την ιστοσελίδα.

Το Responsive Design πήρε την ονομασία του από την λέξη "Respond" και σημαίνει ότι μια ιστοσελίδα προσαρμόζεται δυναμικά και «on the fly» (δηλαδή άμεσα) σε κάθε διάσταση και προσανατολισμό (orientation) οθόνης.

Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος πλοηγηθεί σε μια ιστοσελίδα η οποία είναι Responsive, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα ένα smartphone, η ιστοσελίδα θα διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται ο χρήστης να κάνει μεγέθυνση ή να κάνει πλάγιο σκρολ για να διαβάσει με ευκολία το περιεχόμενο της.

Τα βασικά συστατικά που χρειάζονται για την λειτουργία μιας ιστοσελίδας είναι το domain name και η φιλοξενία.

Domain name
Το domain name είναι η ονομασία της ιστοσελίδας και αποτελείται από ένα χαρακτηριστικό τίτλο (πχ houseofweb) και μια κατάληξη συνήθως ανάλογα με τη χώρα προέλευσης (πχ .gr, .com).