Η απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα δεν είναι εφικτό να δωθεί αν δεν έχει προηγηθεί μια συζήτηση με τις ανάγκες και το υλικό που υπάρχει διαθέσιμο για την ιστοσελίδα.

 

Στην houseofweb μας αρέσει να δουλεύουμε με υπευθυνότητα χωρίς να βγαίνουμε εκτός χρονικών περιθωρίων, ωστόσο σημαντικό ρόλο παίζει πάντοτε η απόκριση του πελάτη.

Συνήθως η κατασκευή μιας ιστοσελίδας δεν ξεπερνάει χρονικά τον 1 μήνα.